KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

TEOS MARİNA İŞLETME VE TİCARET A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

TEOS MARİNA İŞLETME VE TİCARET A.Ş. olarak kişisel verilerinizin; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına ve gizliliğinin korunmasına önem vermekteyiz. İşbu metin ile Kanun kapsamında kişisel verilerinizin işlenme, toplanma, aktarılma amacı, saklanma süreleri ve işlenmesi ile ilgili sahip olduğunuz haklar hususunda sizlere bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

1. Veri Sorumlusu
Kanun uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olan Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi No: 4 Seferihisar/İZMİR adresinde mukim TEOS MARİNA İŞLETME VE TİCARET A.Ş. (“TEOS MARİNA”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verileri İşleme Amacı
TEOS MARİNA tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, müşteri bilgilerinin güncellenmesi ve doğrulanması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve sürdürülmesi, hukuki işlemlerin takibi ve yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, kampanya, promosyon ve reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, operasyon süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, grup şirketleri, iş ortakları ve tedarikçiler ile ilgili ilişkilerin icra edilmesi, müşteri istek ve şikayetlerinin takibi, finansal ve muhasebesel işlemlerin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile kişisel verileriniz işlenecektir.

3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepler
Kanunun 5. Maddesinde yer alan kişisel verilerin işlenme sebeplerine bağlı olarak, kişisel verileriniz, web sitesi, sosyal medya hesapları, e-posta, telefon, faks, kamera ve plaka tanıma sistemleri, resmî kurumlardan gönderilen tebligatlar, iletişim formları, iş başvuru formları, sözleşmeler, sigorta poliçeleri, bağlama kütükleri ve TEOS MARİNA tarafından kullanılan yazılımlar ve uygulamalar kanalıyla toplanmaktadır.

4. İşlenen Kişisel Veriler
Adınız, soyadınız, kimlik ve pasaport numaranız, milliyetiniz, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, mesleğiniz, vergi numaranız, vergi daireniz, araç plakanız, e-posta adresiniz, telefon numaralarınız, kredi kartı veya banka kartı bilgileriniz, sigorta bilgileriniz, tekneniz veya botunuz ile ilgi bilgiler, ikametgahınız, fatura adresiniz, misafirlerinizin, kaptanınızın ve tekne personelinizin kimlik ve iletişim bilgileri işlenen kişisel veriler kapsamındadır.

5. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Taraflar ve Aktarma Amacı
Toplanan kişisel verileriniz işbu aydınlatma metninde yer alan kişisel verilerin işlenme amacı doğrultusunda; yönetim kurulu üyelerimize, grup şirketlerimize, danışmanlarımıza, avukatlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kullandığımız program ve yazılım sahibi şirketlere, resmi kurum ve kuruluşlara, bağlı olunan oda ve vakıflara, iç ve dış denetçilere, bankalara, sigorta şirketlerine ve bilgi teknoloji hizmeti sunan şirketlere operasyon süreçlerinin yürütülmesi için aktarılacaktır.

6. Kişisel Verileri Saklama Süresi
Kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen süreler boyunca ayrıca bir süre öngörülmemişse kişisel verilerin işlenmesini gerektirecek nedenlerin ortadan kalkması sürecine kadar saklanacaktır. İlgili sürelerin sona ermesi ve kişisel verilerin işlenmesini gerektirecek nedenlerin ortadan kalkması ile veri sorumlusu tarafından bu bilgiler güvenli bir şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinizi güncelleme, Kanun hükümlerinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme, kişisel verilerinizin aktarıldığı tarafları ve aktarma amacını bilme, kanuna aykırı işlenen kişisel verileriniz nedeniyle uğradığınız zararın giderilmesini isteme haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda başvuru ve taleplerinizi  kep adresimize veya adresimize elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.