SIK SORULAN SORULAR

Yat marinaya bırakıldığında eğer sahibi yurt dışına çıkarsa bu durum “Kışlamaya Alınma” başlığı altında Gümrük İdaresine bildirilir. Bu durumda Transit Log ilgili bölümü doldurulur ve iptal olur.Eğer bu işlem yapılmazsa Gümrük İdaresi Yat Limanı İdaresine her eksik işlem başına ceza kesecektir.Yat sahibi eğer teknesinde kalırsa veya Türkiye içinde gezmek ve ziyaret etmek veya iş amacıyla teknesini marinada bırakarak uzun süreli ayrılırsa, kışlama işlemine ve yazışmasına gerek yoktur. Transit Log süresi yeterliyse geçerliliğini korur. Kışlama işlemindeki, temel husus mürettebatın değil yat sahibinin yurt dışına çıkmasıdır.Yat sahibi Türkiye’de iken Transit Log süresi bitecekse, bu sürenin bitiminden en az 2 hafta önce Transit Logun yenilenmesi için yeni belge doldurulur ve işlemler imzalar alınarak tamamlanır.Yat sahibinin geri dönmesi ve sefere çıkması halinde yeni Transit Log belgesi düzenlenir.

Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesinin geçerllilik süresi olmasa da, vizesinin geçerlilik süresi vardır. Ruhsatnamenizin vize harcını ödeyerek her sene vize ettirmeniz gerekmektedir.

Özel teknelerin seyir bölgelerine ilişkin her hangi bir sınırlama bulunmamakta olup tekneniz müsait ise tüm dünya denizlerinde seyir yapabilirsiniz. Ülkeden çıkmadan önce tekneniz ve personeli için transit log düzenlettirip, gümrük çıkış işlemlerini yaptırmanız gerekmektedir. Bunun için gümrük kapısı olan liman başkanlıklarına müracaat etmeniz gerekmektedir.

Marina işletme yönetmeliğinde de belirtildiği üzere; Marina’dan yararlanacak olan TEKNE’ nin, TEKNE SAHİBİ, TEKNE MÜRETTEBATI ve TEKNE Misafirleri’ni kapsayan geçerli ve yeterli Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası olması zorunludur. Bağlama sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde geçerliliği sona erecek olan sigorta poliçeleri TEKNE SAHİBİ tarafından zamanında yenilenmek zorundadır.

Sigortası bitecek olan teknelere, 1 ay önceden sigorta bitiş tarihi bilgisi Teos Marina tarafından verilecektir. Sigorta bitiş tarihinden itibaren sigortasını yenilemeyen tekneler için, Teos Marina sigorta yaptıracak ve tekne sahibinden rücu edecektir.

Marinaya giriş yapan tekne sahipleri aşağıda belirtilen evraklar ile Marina Ofise müracaat etmek zorundadırlar.

Türk Bayraklı Tekneler için;

* Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi
* Sigorta
* Nüfus Cüzdanı

Yabancı Bayraklı Tekneler için;

* Registration Belgesi
* Yetki Belgesi
* Sigorta
* Kimlik Bilgileri

Türkiye’de kışlayan yabancı bayraklı teknelerin her sene Transit Log yenilemesi, 5 yılda bir kez de yurt dışına giriş çıkış yapması gerekmektedir.

Yatçıların gümrük, pasaport, sıhhi muamele, liman, yat, yatçı, mürettebat, eşya ve diğer beyanları ve bu beyanlara göre gümrük, pasaport, liman, sağlık ve diğer görevlilerce yapılan giriş ve çıkış kayıt ve işlemlerinin tamamı Yat Kayıt Belgesi’ne (Transit Log) kaydedilir. Yabancı bayraklı ve yabancı limanlardan gelen yatlar için ilgili mevzuat uyarınca ilk vardıkları Türk Limanında, Yat Kayıt Belgesi kapsamında yapacakları beyan ve görevlilerce yapılan işlemler, kesin çıkış yapılana kadar sonradan uğrayacakları Türk Limanlarında da ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın geçerlidir. Türkiye’de kışlayan yatların, anılan belgeye ilişkin işlemleri kışlama mahallerinde yapılır.Türk Limanlarında Yat Kayıt Belgesi’ni alarak giriş işlemlerini tamamlayan yatlar ve yatçılar Türkiye’ye giriş yapmış olurlar.

Yatçıların gümrük, pasaport, sıhhi muamele, liman, yat, yatçı, mürettebat, eşya ve diğer beyanları ve bu beyanlara göre gümrük, pasaport, liman, sağlık ve diğer görevlilerce yapılan giriş ve çıkış kayıt ve işlemlerinin tamamı Yat Kayıt Belgesi’ne (Transit Log) kaydedilir. Yabancı bayraklı ve yabancı limanlardan gelen yatlar için ilgili mevzuat uyarınca ilk vardıkları Türk Limanında, Yat Kayıt Belgesi kapsamında yapacakları beyan ve görevlilerce yapılan işlemler, kesin çıkış yapılana kadar sonradan uğrayacakları Türk Limanlarında da ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın geçerlidir. Türkiye’de kışlayan yatların, anılan belgeye ilişkin işlemleri kışlama mahallerinde yapılır.Türk Limanlarında Yat Kayıt Belgesi’ni alarak giriş işlemlerini tamamlayan yatlar ve yatçılar Türkiye’ye giriş yapmış olurlar.